top of page

Konsept

Picture12.png
  • Unik mekanisk struktur - arbeidsoperasjoner på vegger, gulv og tak i en stilling

  • Roterbar adapter om vertikalaksen med bruk av elektromotorer, roterbare vinkel-ledd armer

  • Stabiliseringsanordning stabilitet på verktøyet og i arbeidssituasjonen. Sakseanordning som skyves ut og spenner vogn mellom tak og gulv

  • Dataprogram med antikollisjon som automatisk hindrer robotarmen å komme i konflikt med omliggende struktur i rommet

  • Scanne-program som skanner rom eller omgivelser og bruker dette til å bestemme posisjon på arbeidsoppdraget. Tilrettelagt for bruk av moderne software og AI (Artificial Intelligence)/Maskinlæring

  • Enkel og brukervennlig for operatør. Lett å gå fra en arbeidsoperasjon til neste

  • Enkel. fleksibel og robust omkobling av forskjellige verktøy fra verktøymagasin. Ønsket vinkel og posisjon

  • Roboten kan legges sammen og transporteres inn gjennom trange åpninger med en bredde på ca 90cm

Robotløsning for bygg- og anleggsbransjen – effektiv, fleksibel og stabil løsning

Forretningsstrategi

Picture11.png

Forretningsmodell

Selskapets proprietære løsninger kombineres med mest mulig standard markedsløsninger på mekanisk, software og artificial intelligence - lavere investeringer og raskere til markedet!

Fremtidsrettet

Fleksibel robot med enkel brukerstyring

Mekanisk robot koblet opp med enkle brukerprogrammer, scanning, robotsyn og AI/maskinlæring

Picture13.png

Patenter

Selskapet har flere patentsøknader til behandling

patent-pending-rubber-stamp-grunge-desig
bottom of page