top of page

Robotisering og automatisering er på vei inn i de fleste bransjer, men robotisering i bygg- og anleggsbransjen er foreløpig mindre utbredt i forhold til de andre bransjene. Vi i ConRobotix mener at ved å utvikle en løsning som kan tilpasses forskjellige arbeidsoppgaver med forskjellige dimensjoner/utforminger og med enkelt brukergrensesnitt, vil vi raskt kunne øke graden av robotisering i denne store bransjen.

I 2018 jobbet selskapet med detaljert mekanisk designutvikling og initielle vurderinger i samspillet mellom maskin, programvare og brukergrensesnitt. I tillegg har selskapet sendt inn flere patentsøknader og bl.a. fått støtte fra Innovasjon Norge og Sirdal kommune. Selskapet arbeider nå med optimalisering av tekniske løsninger, dataprogrammer og inngåelse av teknologiske og kommersielle strategiske partnerskap.

ConRobotix eies i dag av Siv Ing Per Olav Haughom AS, Convexa AS og Advanced Control Robotics AS. Ressurspersonene bak disse selskapene har erfaring fra robotprosjekter innen olje- og gassindustrien herunder Robotic Drilling Systems AS. Per Olav Haughom var grunnlegger av nevnte selskap, Convexa var første eksterne investor mens Advanced Control arbeidet med styre- og kontrollsystemene for robotløsningene. Robotic Drilling Systems ble i 2017 kjøpt opp av amerikanske Nabors Industries.

Screenshot 2019-04-30 at 10.19.11.png

Vår løsning

Vår robot vil kunne utføre et bredt spekter av arbeidsoppgaver herunder arbeidsoppgaver som setter mennesket i fare. Roboten vil kalibrere sin posisjon både før og under arbeidet for å oppnå optimal gjennomføring. Dette gjøres gjennom at robotens mekaniske operasjon er koblet mot industrielt tilgjengelig og egenutviklet software og dessuten AI (“artificial intelligence”) for å gi robot mulighet til å lære av utførte arbeidsoppgaver. 

Fleksibilitet

Fleksibilitet i håndtering av ulike verktøy (f.eks. sag, gripeklo, sprøytepistol for maling, meisel og kjerneboring)

Stabilitet

Stabilitet i arbeidssituasjonen

Transport

Mulighet for transport inn og ut av trange åpninger i bygninger

Brukervennlighet og sikkerhet

Brukervennlighet – enkelt å anvende. Sikkerhet for arbeidere (HMS)

Økonomisk

Rask payback-tid for kunde

ConRobotix har utviklet en løsning tilpasset bygg- og anleggsbransjen med mekaniske løsninger som gir spesielt høy grad av;

Typiske arbeidsoppgaver for vår robot

Anvendelse1.png
Anvendelse2.png
Anvendelse3.png

Kjerneboring

Betongsaging

Overflatebehandling

bottom of page